Polityka prywatności

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze

Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez MedClinic, w tym zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: MedClinic Sp. Z o.o. z siedzibą w Świdniku, ul. Drewniana 61 (dalej także będziemy używać skrótu „MedClinic”) oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów, których aktualna lista dostępna jest w załączniku nr 1, oraz nasi Zaufani partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu umożliwienie i dostosowywanie świadczonych przez nas usług zdrowotnych do Twoich potrzeb. Opracowujemy listę żebyś zawsze mógł sprawdzić jacy Zaufani partnerzy z nami współpracują i zdecydować, czy chcesz, aby przetwarzali oni Twoje dane na naszych stronach.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi, aby:

 • Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celach zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO odbywało się co do zasady w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W sytuacji, gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego ze względu na swą specyfikę regulowane jest szczegółowo przepisami innych aktów prawnych, zastosowanie znajdą również odpowiednio właściwe przepisy szczegółowe, zawarte m.in. w:
  • ustawie o ochronie zdrowia psychicznego;
  • ustawie o służbie medycyny pracy;
  • ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
  • ustawie o publicznej służbie krwi;
  • ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
  • ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
  • ustawie o leczeniu niepłodności.
  • w przypadku udzielania świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej, podstawę prawną będą stanowiły także przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej
  • dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań,
  • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym, aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,
  • pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań, dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pragniemy też wspomnieć, że na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych parterów.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych w przepisach prawa.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług zdrowotnych, w tym dopasowywania ich do Twoich potrzeb, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Ochrona danych osobowych

 1. Każdy zgłaszający się do Przychodni pacjent, ma obowiązek okazania się dokumentem tożsamości ze zdjęciem np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport. W przypadku kontaktu telefonicznego wymagana jest dodatkowa weryfikacja danych pacjenta.
 2. W przypadku kontaktu innej osoby w imieniu pacjenta, wymagana jest weryfikacja danych osoby kontaktującej się, oraz upoważnienia dla danej osoby przez pacjenta do uzyskiwania informacji.
 3. Dokumentację medyczną udostępnia się:
  • Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości,
  • Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
   • rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem dowodu osobistego,
   • opiekunowi ustawionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)
   • Osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem stosownego upoważnienia.
 4. Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu lub osoba bliska. Chyba że udostępnieniu sprzeciwia się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu za życia pacjent.
  W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona składa „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”. Wniosek należy złożyć w rejestracji placówki. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie o wydanie dokumentacji medycznej”. Druki Wniosków dostępne są w Rejestracji Przychodni. Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Przychodni.
  Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.
  Odbiór kopii dokumentacji medycznej jest możliwy w Rejestracji w godz. pracy Przychodni (osobiście lub drogą listową, nie udostępniamy drogą mailową).
 5. Przy okienku Rejestracji może przebywać jedna osoba.
 6. Na terenie Przychodni obowiązuje zakaz fotografowania.
 7. Przed wizytą w gabinecie należy bezwzględnie zapoznać się i podpisać “Oświadczenia pacjenta dotyczące przetwarzania danych osobowych”.
 8. Administratorem danych osobowych jest “MedClinic Sp. z o.o.”, ul. Drewniana 61, 21-040 Świdnik, NIP 712-331-61-64, REGON – 365005492, reprezentowany przez Kierownika – Kingę Górską,

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Michał Świetlicki, adres: Drewniana 61, Świdnik, e-mail: iodo@medclinic.med.pl