Badania i zabiegi

Oferujemy Państwu dostęp do zabiegów, procedur i badań laboratoryjnych

BEZPŁATNE BADANIA LABORATORYJNE I ZABIEGI

Bezpłatne dla pacjentów zdeklarowanych u naszego lekarza POZ

HEMATOLOGICZNE

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

 • retikulocyty

 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

BADANIE MOCZU

 • ogólne badanie moczu

 • ilościowe oznaczenie białka

 • ilościowe oznaczenie glukozy

 • ilościowe oznaczenie wapnia

 • ilościowe oznaczenie amylazy

BADANIE KAŁU

 • ogólne badanie moczu

 • pasożyty

 • krew utajona

BADANIE UKŁADU KRZEPNIĘCIA

 • wskaźnik protrombinowy (INR)

 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)

 • fibrynogen

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

 • posiew moczu z antybiogramem

 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem

 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

 • badanie elektrokardiograficzne (EKG)

 • spirometria

 • holter ciśnieniowy

 • badanie densytometryczne

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA

 • USG tarczycy i przytarczyc

 • USG ślinianek

 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego

 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnej w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego

 • USG węzłów chłonnych

ZDJĘCIA RADIOLOGICZNE

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej

 • zdjęcie kostne w przypadku kręgosłupa w projekcji AP i bocznej (cały kręgosłup)

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji PA i bocznej

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji PA

 • zdjęcie kostne w przypadku miednicy w projekcji AP i bocznej

 • zdjęcie czaszki

 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

BIOCHEMICZNE I IMMUNOCHEMICZNE

 • sód

 • potas

 • wapń zjonizowany

 • żelazo

 • stężenie transferyny

 • stężenie hemoglobiny glikowanej

 • kreatynina

 • glukoza

 • test obiążenia glukozą

 • białko całkowite

 • proteinogram

 • albumina

 • białko C-reaktywne (CRP)

 • kwas moczowy

 • cholesterol całkowity

 • cholesterol HDL

 • cholesterol LDL

 • triglicerydy (TG)

 • bilirubina całkowita / bezpośrednia

 • fosfataza alaliczna (ALP)

 • aminotransferaza alaninowa (ALT)

 • aminotransferaza asparaginianowa (AST)

 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)

 • amylaza

 • kinaza kreatynowa (CK)

 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)

 • czynnik reumatoidany (RF)

 • miano antystreptolizyn O (ASO)

 • hormon tyreotropowy (TSH)

 • antygen HBs-AgHBs

 • PSA

 • FT3  FT4

 • VDRL

 • żelazo-całkowita zdolnośćwiązania (TIBC)