Gabinety zabiegowe

PORADNIA PIELĘGNIARKI POZ

ALEKSANDRA STASIECZEK
PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

  • Promocja zdrowia i profilaktyka chorób
  • Świadczenia pielęgnacyjne
  • Świadczenia diagnostyczne
  • Świadczenia lecznicze
  • Świadczenia rehabilitacyjne

MAŁGORZATA BARAN
PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

  • Promocja zdrowia i profilaktyka chorób
  • Świadczenia pielęgnacyjne
  • Świadczenia diagnostyczne
  • Świadczenia lecznicze
  • Świadczenia rehabilitacyjne